Generalforsamling

Husk generalforsamling i februar

Det bliver lørdag 18. februar. Hedevej 14, 8723 Løsning kl. 13

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmetællere
  3. Valg af protokolfører
  4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
  5. Kassereren aflægger beretning og fremlægger revideret regnskab.
  6. Behandling af fremkomne forslag
  7. Valg til bestyrelse + 2 suppleanter.
  8. Valg af revisor + suppleant
  9. Fastsættelse af årskontingent for kommende år.
  10. Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til formanden på hellestruplund@tdcadsl.dk  senest 3 februar2017. Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne 1 uge før generalforsamlingen sammen med endelig dagsorden.

 

 

DANSK GOTLANDSRUSS AVLSFORENING ER:

 

Medlem af Svenska Russavelsföreningen

Medlem af SEGES

 

Avlsforeningens formål:

At udbrede kendskabet til den urgamle nordiske hesterace GOTLANDS RUSS.

At fremme kendskabet til russets evner som ponytraver, ridepony, kørepony – kort sagt – HELE FAMILIENS HEST I AVL OG BRUG

.

Avlsmål for Gotlandsruss i Danmark er:

At støtte og stadig forbedre avlen af den lille varmblodshest GOTLANDS RUSS, som måler mellem 115 og 130 cm. i samarbejde med moderlandet Sverige.

 

Kontingent 2017:               Indbetales på giro 084-3652 eller netbank 1551-0843652

Senior:            450 kr.

Junior:             250 kr. (t.o.m. 15 år)

Familie:          450 kr. for første medlem i husstanden efterfølgende 1/2 pris

Sportsmedlem:    250 kr.

 

For at have stemmeret på generalforsamlingen ska kontingent være betalt. Dog senest på dagen inde generalforsamlingen starter.

Bemærk! Nye russ-ejere, der har købt hest af et af foreningens medlemmer får gratis medlemskab det første år.

 

Vel mødt – venlig hilsen bestyrelsen

Fordelagtig forsikring til medlemmer

Medlemmer af foreningen, får fordelagtigt tilbud på gotlandsruss forsikring. www.kdh.dk

 

 

 

 

 

Billeder fra Billund Travbane julefæs. Kameraet gik kold, så derfor ikke flere billeder.

Se fotoalbum.

Se invitationer

 

Invitation til Pony Hingsteshow Sjælland 17 april

 Plageskuet Dorthealyst 22 april