Kåringsregler og inddeling af hovedstambog for Gotlandsruss hopper

 

Registrerede og stambogsførte Russhopper, har ret til registrering og stambogsføring af afkom. Såfremt faderhingsten ikke er avlsgodkendt indføres afkommet i stambogen, men kan ikke fremstilles til kåring. Disse afkom kan få tildelt sorte pas.

Registrering og stambogsføring forestås af Landscentret | Heste i Danmark.

Der kan kun fremstilles og kåres afkom efter avlsgodkendte Russ hingste.

 

For fremstilling til kåring kræves, at hopper er min. 3 år, registreret i DK, eller et andet godkendt EU Gotlandsruss avlsforbund.

Mankehøjde: 115-130 cm. Hoppen skal måles stående på et fast og lige underlag.

Diplom: uddeles til hoppe som ved kåring i 3-5 års alder har fået mindst 8 point i helhed, heraf ingen delpoint under 7, og 3-års hopper må ikke være højere end 128 cm. 4 års og ældre hopper max. 130 cm.

3 års hopper, som overstiger 128 cm, men ikke 130 cm, skal ikke avlsværdiklasseinddeles. I papirerne skal noteres ” ikke avlsværdiklasseinddelt pga. mankehøjden”

 

Bogstaverne G, GII og GI tildeles på baggrund af hoppens egne præstationer.

 

Avlsværdiklasse G:

En hoppe tildeles bogstav G der indføres i stambogen, hvis følgende vilkår er opfyldt:

-          hoppen er renracet Gotlandsruss, og dens forældre kan i lige linje føres tilbage til Svensk ”Riksstambok för Russ”

-          hoppen opfylder racens bestemmelser såsom mankehøjde, farve og lignende.

-          hoppen er mindst 3 år gammel

-          hoppen har opnået mindst 30 p / mindst 6 p i helhed og ingen delpoint under 5 ved kåring / præmiering.

-          Ældre hopper skal bedømmes at være af modsvarende kvalitet, hvis de ikke pointbedømmes.

 

Avlsværdiklasse G II.

Hoppen skal opfylde kravene til G samt have aflagt frivillig brugsprøve som 4-års eller ældre, eller noget der svarer dertil (f.eks. deltaget i ride- eller kørekonkurrence, også travløb)

 

Avlsværdiklasse G I

3 års hopper kan kun tildeles avlsværdigklasse G. 4 års og ældre hopper skal have mindst et afkom efter en for racen godkendt hingst, hvis hoppen skal tildeles avlsværdigklasse GII eller GI.
3 års diplomet giver stadigvæk "ret" til GI, men kan først tildeles når hoppen har fået føl jvf. ovenstående. Er gældende for hopper der fremstilles fra 2007

Hoppen skal opfylde minimumskravene for avelsværdiklasse G, samt opfylde mindst en af følgende vilkår:

-       Opnået 3-,4- eller 5 års diplom

-       Opnået mindst to guldplaketter, hvor af den ene skal opnås ved mindst 1 års alder, og den anden ved mindst 3 års alder på officielle udstillinger/kåringer. Hesten skal være bedømt af 2 forskellige dommere.

-       Opnået placering ved min. C-stævne enten i dressur, military (min. sværhedsgrad 1) eller springning (min. sværhedsgrad 2) samt opnået min 7 point i helhed eksteriørt ved mindst 1 års alder ved officiel udstilling/kåring.

-       Været placeret i officiel galop eller kørekonkurrence i national mesterskabsklasse, samt opnået min 7 point i helhed eksteriørt ved officiel udstilling ved mindst 1 års alder.

-       Har km-tid under 2.00.0 samt fået min 7. point i helhed eksteriørt ved officiel udstilling/kåring ved mindst 1 års alder.

-       Eller har udenlandske meriter der modsvarer.

 

Bogstav A og ELITE tildeles på baggrund af hoppens afkoms præstationer.

 

Avlsværdibogstav A.

Hoppen skal opfylde kravene til G samt:

-       Have fået mindst 5 levende føl, efter godkendt russhingst.

-       Hoppen skal opnå mindst 80 afkomspoint, hvoraf mindst 3 afkom med 20 point. Eller

-       Hoppen skal opnå mindst 80 afkomspoint, hvoraf mindst 1 afkom med 30 point og 1 afkom med mindst 20 point.

 

Avlsværdiklasse Elite. (uddeles posthumt så længe afkom findes i live)

Hoppen opfylde kravene til værdibogstav A samt:

-       Have fået mindst 6 levende føl efter godkendt russhingst.

-       Hoppen skal have mindst 120 afkomspoint, hvoraf mindst 2 afkom skal have 30 point, og 2 afkom skal have 20 point. Eller

-       Hoppen skal have 120 afkomspoint, hvoraf mindst 3 afkom skal have 30 point.

 

Avlsværdiklasse Super-Elite: (Uddeles posthumt, så længe afkom findes i live)

 

Hoppen skal opfylde krav til avlsværdiklasse Elite, samt

 

-       Have fået mindst 7 afkom med hver mindst 30 point.

 

Hoppeejer informerer selv bestyrelsen om opnået avlsværdiklasse og fremsender evt. nødvendig dokumentation.

Pointskala for afkomsbedømmelse

Ved pointberegning må hvert afkom kun medregnes 1 gang. Kun det højeste antal point for hvert afkom tæller med. F.eks. giver en A-præmieret hoppe, som har opnået diplom og 41 p.  = 30 afkoms-point (og ikke både 10 for at være et levende føl, + 20 for at være stambogsført med mindst 38 p +30 for at have fået diplom +30 for at være A-præmieret.)

Kun registrerede afkom efter godkendt russhingst tæller med.

 

10 point

-       Levende født føl

 

20 point

-       Ved med minmum 3 års alder opnået 38 point/7 i helhed ved kåring eller officiel udstilling.

-       Været placeret i ridekonkurrence til min. C-stævne. I dresssur eller military i min. sværhedsgrad 1. I springning ved min. sværhedsgrad 2. Samt fået min. 35 point/ 7 i helhed eksteriørt ved officiel udstilling ved mindst 1 års alder.

-       Været placeret ved officiel (distriktsniveau) galop- eller kørekonkurrence. Samt opnået min. 35 point/7 i helhed eksteriørt ved officiel udstilling ved mindst 1 års alder.

-       I travløb, løbet med en km-tid på 2.25.0. Samt opnået min. 35 point/7 i helhed eksteriørt ved officiel udstilling ved mindst 1 års alder.

-       Eller have udenlandske meriter, der modsvarer ovenstående.

 

30 point

-       Hoppe som har opnået 3-, 4- eller 5 års diplom.

-       A-præmieret hoppe

-       Været placeret i ridekonkurrence til min. C-stævne. Enten i dressur i min. sværhedsgrad 2. Eller i springning i min. sværhedsgrad 3. Samt min.
35 point/7 i helhed eksteriørt ved officiel udstilling ved mindst 1 års alder.

-       Været placeret i officiel galop- eller kørekonkurrence på mindst nationalt mesterskabsniveau. Samt min. 35 point/7 i helhed eksteriørt ved officiel udstilling ved mindst 1 års alder.

-       Opnået mindst to guldplaketter, hvoraf den ene opnås ved mindst 1 års alder og den anden ved mindst 3 års alder, enter på kåring eller officiel udstilling og af to forskellige dommere.

-       Eller have udenlandske meriter, der modsvarer ovenstående.

 

50 point

-      Godkendt hingst

-       Elite præmieret hoppe

-      Opnået placering i det samlede DRF mesterskab i enten dressur, spring eller military

-      Km-tid under 1.50.0

-      Eller have udenlandske meriter, der modsvarer ovenstående.