Kåringsregler for hingste

Avlsvurdering - Licens - Kåring - Afkomsfremstilling tilpasset  i 2014

                 

Krav til hingste der møder til avlsvurdering .

Der kan kun fremstilles og kåres afkom efter avlsgodkendte Russ hingste og Russ hopper.

Såfremt faderhingsten ikke er kåret, vil disse afkom eller deres afkom aldrig kunne fremstilles til kåring. Disse kan kun få tildelt Landscentret Hestes sorte pas.

Hingste af indavl kan ikke godkendes, der skal dog være mulighed for dispensation hvor særlige forhold taler for det. Det anbefales at indavlsprocenten er under 6,25 i fire generationer.

Dispensation afgøres dommerens anvisninger. Dommernes bedømmelse kan ikke ændres. Dette vil kræve en genfremstilling til avlsgodkendelse.

Afgørelsen kan ikke ankes.

Hingste som i hjemlandet er nægtet avlsgodkendelse kan ikke fremstilles til avlsgodkendelse i Danmark.

Ved dyrlægekontrol følges ”Sygdomme af betydning for avlsvurdreing af hingste” udgivet af Landscentret Heste. Der bruges altid en uvildig dyrlæge.

Alle avlsgodkendte hingste skal være blodtypebestemte (DNA-bestemmelse)

Hingste født efter 1. januar 1994 skal, for at en avlsgodkendelse kan tildeles, have deres afstamning verificeret (kontrolleret) ved hjælp af blødprøve og DNA bestemmelse.

Hingste med sommereksem kan ikke godkendes. Hvis eksem opstår senere skal hingsten udgå af avlen, og kan ikke mere tildeles avlsgodkendelse.

Hingsteejer skal til avlsvurdering stille med en dokumentation for at hingsten er sund og rask og uden defekter.

Hingsteejer skal på forlangende fremlægge attest fra dyrlæge som viser at hingsten er eksemfri og i øvrigt sund og fri for smitte.

Foreningen har ret til at vælge en af Landsudvalget godkendt dyrlæge til udtagning af prøver og til veterinærbesigtigelse.

Veterinærbesigtigelse er altid på hingsteejers regning.

Såfremt dommer og veterinær ved avlsgodkendelsen finder at hingsten kan have problemer i led og lemmer kan de forlange røntgenundersøgelse, som så afgør om hingsten kan få avlsgodkendelse. Udgifter hertil betales af hingsteejer.

 

 

Regler for hingstelicens

                

Licens for danske avlsgodkendte Russhingste og hingste fra andet EU godkendt Russ avlsforbund udstedes for kalenderåret efter ansøgning fra hingsteejer/holder.

Der kan kun tilmeldes godkendte hingste der opfylder kravet om tre led i stamtavlen.

Dansk Gotlands Russavlsforeningen tilmelder hingsten til forbundets hingsteliste. Beløb for licens fastsættes af bestyrelsen, hvis hingsteejer ønsker at gøre brug af den PR foreningen kan tilbyde.
Det er ikke tilladt at drive piratavl, hvis man har en godkendt hingst, gælder for alle racer tilsluttet Landsudvalget for heste i Danmark.
Russhingste må bedække Russhopper og hopper af andre racer der godkender Russ til indkrydsning. Det er en forudsætning at hopper fra andre forbund er avlsgodkendte i deres respektive forbund.
Hvis et medlem af Dansk Gotlands Russ importerer eller lejer en EU godkendt Russ hingst, som har en bedækningslicens og avlsgodkendelse, vil ejeren/lejeren kunne gøre brug af den PR foreningen kan tilbyde mod betaling af normalt hingstelicens. Er hingsten ikke færdigkåret følges det normale selektionsforløb.
Der gøres opmærksom på at der kan være regler i Landskontoret for Heste i Danmark der går ud over de her nævnte, det er hingsteejers ansvar at gøre sig bekendt med disse.

 

 

Regler for fremstilling til kåring

 

Følgende skal være opfyldt for at en hingst kan stilles til kåring i dansk Gotlandsruss Avlsforening:

 

Hingsten skal være registreret gotlandsruss efter avlsgodkendt/kåret russhingst og avlsgodkendt/kåret russhoppe.

 

Hingstens stangmål skal være min. 115 cm. 2 ½ års hingste må være max. 127 cm 3 års hingste max. 128 cm. 4 års og ældre hingste max.130 cm.

 

2 ½ års hingste fremstilles og kan opnå avlsgodkendelse for kommende kalenderår eller afvises. Der gives 1 års avlsgodkendelse.

 

3 ½ års hingste fremstilles og kan opnå avlsgodkendelse for kommende kalenderår eller afvises. Der gives 1 års avlsgodkendelse.

 

4 års og ældre hingste fremstilles og kan opnå avlsgodkendelse eller afvises. 4 års og ældre hingste skal desuden aflægge og bestå en brugsprøve (se dette).

 

4 års og ældre hingste det opnår avlsgodkendelse og består brugsprøven får betegnelsen Kåret.

 

Hingsten skal derefter følge regler for generalmønstring. Som er hvert 5 år, 2015, 2020...

 

Alle avlsgodkendte/kårede hingste optages i stambogens hovedafsnit, der opdeles efter nedenstående bogstaver:

 

G tildeles hingst som har opnået mindst 8 point i helhed og ingen delpoint under 6. Undtagelsesvis kan hingst godkendes med 7 point i helhed pga. særligt gode resultater, speciel afstamning eller farve.

 

GII tildeles hingst som har opfyldt kravene for G og har udført godkendt brugsprøve.

 

GI tildeles hingst som opfylder kravene for GII samt et eller flere af følgende vilkår;

      - Har opnået mindst 9 i helhed/42 point ved avlsgodkendelse/kåring

Ved mindst 3 års alder mindst 2 gange er blevet guldbelønnet med mindst 8 point i helhed/41 point på udstilling/kåring med mindst 1 års mellemrum

Har været placeret i LA dressur eller spring på distriktsplan

Har været placeret i kørekonkurrence.(For kørsel er det MSV- klasser, da der ikke findes andre mesterskaber i DK)  eller galopløb af national mesterskabsklasse (DM)

Har travrekord under 1.57.0 eller har været årgangsvinder.

 

Afkomsfremstilling

 

Man regner ikke afkomspoint ud for hingste ligesom for hopper. Her er det dommernes vurdering der afgør hvilket bogstav hingsten tildeles.

-          C tildeles hingst som har vist mindre god nedarvning.

-          B tildeles hingst som har vist normal nedarvning.

-          A tildeles hingst som har vist meget god nedarvning (det anbefales at ca. 15 % af den aktuelle hingstebestand skal kunne belønnes med A).

-          ELITE tildeles hingst som har vist udmærket og alsidig nedarvning og har givet afkom med kvalifikationer i flere af de kategorier som meriterer indenfor racen. (det anbefales at 5-10 % af den aktuelle hingstebestand skal kunne ELITE præmieres.). ELITE kan tildeles posthumt så længe afkom findes i live.

 

Copyright © Dansk Gotlands Russ Avlsforening