Brugsprøve for hingste, hopper & valakker

Prøven afholdes en gang om året i forbindelse med kåring/udstilling.

Hesten skal gennemgå dyrlægetjek på pladsen.

Hingsteejer skal på dagen dokumentere at hingsten er sund og rask, fri for defekter. Erklæring fra dyrlæge medbringes.

Hesten kan køres (enspænder) eller rides.

Der må anvendes almindeligt trensebid. Køretrense med alm kørebid (postkandar), ved kørsel er dog tilladt. Hjælpetøjler og lignende er ikke tilladt.

Rytteren/kusken skal bære hjelm.

Pisk og sporer er tilladt. Man må gerne tale til hesten under prøven.

 

Følgende punkter bedømmes ved prøven:

  1. opsidning/forspænding og afsidning/fraspænding. Her bedømmes f.eks. om hesten står pænt stille (der må medbringes 1 hjælper.)
  2. igangsætning
  3. standsninger/parader
  4. bevægelse i skridt, trav og (ved ridning) galop
  5. springevner og villighed
  6. temperament, samarbejdsvilje og lydighed

 

Der gives karakterer fra 1-10. Totalpoints deles med 6. For at bestå prøven

skal gennemsnittet være mindst 6 for hingste og 5 for hopper, ingen enkeltkarakterer under 4.

Brugsprøve kan erstattes med dokumentation om hingsten/ hoppen har gennemført officielt travløb, kørestævne (minimum Let klasse dressur, keglekørsel, svarende til let klasse), eller ridestævne (min LC dressur) eller kvalitets bedømmelse svarende til brugsprøvens regler. Dog skal sådan hingst/hoppe vises ved avslvurdering, hvor brugsprøven skulle have været gennemført. Både hopper og hingste godkendt i Sverige efter gældende svenske regler godkendes.

 

Ridning: Hesten rides i alle tre gangarter på begge volter. Hesten skal udføre mindst en parade på hver volte. Der rides efter dommerens anvisninger, det vil sige, man skal ikke have forberedt et egentligt dressurprogram.

Skridt vises som middelskridt med løse tøjler, så hesten kan strække halsen. Trav vises som arbejdstrav, der øges i tempo og tages ned igen. Galop springes an fra trav og vises som arbejdsgalop, der øges i tempo og tages ned igen.

Kørsel: Hesten køres i skridt og trav på begge volter. Der udføres 2 standsninger efter dommerens anvisninger.

Springning: bortfaldet pr 2014 

Udenlandske meriter: Brugsprøver gennemført og bestået i EU godkendte Russ avlsforbund sidestilles med brugsprøver gennemført og godkendt i Danmark.”