Generalforsamling 2018

Referat af generalforsamling 2018           17-02-2018

 

1.   Årsberetning

Hellestruplunds Nimbus blev fremstillet i Sverige og opnåede godkendelse for 2017. Der blev fremvist 24 heste, 10 blev godkendt og Nimbus gik som nummer 6.  Dyrlægetjekket var ret interessant, da alle hestene fik den store tur for at undgå defekter i avlen. I Danmark har vi ikke samme krav, da det ville være noget dyrere at få fremstillet sin hingst.
Der er blevet spurgt om brug af russ på andre hopper og dette kan godt lade sig gøre, hvis hopperacen er godkendt til indkrydsning med russ. Det er ikke tilladt, at drive piratavl hvis man har en godkendt avlshingst – dette gælder alle hesteracer.
I April var der 4 Russ tilmeldt på plagskuet på Dorthealyst. Ernst Romeo GRH 36 og Hellestruplunds Nimbus 720 deltog i hingsteparaden.
Der er kommet et hoppeføl efter Ernst Romeo – Kamas Wabi Sabi.
På Roskilde Dyrskue fik Ernst Romeo med 23 point og ærespremie. Hellestruplunds Nimbus fik 23 point. 2-års hoppen Pihls Ditte fik 22 point. Der blev desværre ikke noget show på dyrskuet, da der ikke var Russ nok. Det blev besluttet at der heller ikke kommer noget i 2018. I 2019 hvor Roskilde Dyrskue har jubilæum er vi med igen, højst sandsynligt sammen med en anden race.
Hellestruplunds Geena, ejet af Christian Sejer, blev udstillet på Østjysk Dyrskue og opnåede 23 point og kvalificerede sig til ”Skuets bedste hoppe”.
I 2017 blev der godkendt 2 hingste i Danmark, samt en ældre svensk hoppe, som fik dispensation fra Sverige. I alt blev der vist 10 Gotlandsruss på Sjælland. Kåringen forgik i samarbejde med Nordsvensk. De ønsker at fortsætte samarbejdet.
Navnet Kamilla Gilsgaard går igen flere steder i landet på travbanerne og der gives stor ros til Kamilla og hendes mor, som gør et kæmpe arbejde for ponytraven.
I August var to hingste i Sverige. Ur Kul blev godkendt til med 2022. Hellestruplunds Nimbus gik med titlen som Bedste Svenske Unghingst.
Der bliver stadig arbejdet på højtryk med hensyn til de rødebedefarvede pas.

 

2.   Kasseren aflægger beretning

Der var færre penge i overskud i 2017 end i 2016 grundet bl.a. kåringen og registrering af føl hos SEGES. Årsregnskabet blev godkendt.

 

3.     Behandling af fremkomne forslag

a.    Har foreningen råd til at give 1500,- til at starte en webshop hos Freka Grafisk. Dermed har alle medlemmer mulighed for at købe trøjer og udstyr med foreningens logo. Hvis ja. Afstemning om dette ønskes, Freka har originalt logo liggende og der skal ikke betales for opsætning. 
- Her blev det gjort klart, at foreningen vil få penge retur, hvis medlemmer køber ting på hjemmesiden. De 1500,- er et engangsbeløb. Det vil være nemmere for bl.a. travfolkene at købe trøjer og andet som gaver til løb. Det blev også gjort klart, at mange andre foreninger har den aftale. Der var en hvis enighed om at det er ”pænere” at se på fx dyrskuer når folk har ens tøj på og man bliver nemmere set. Forslaget blev godkendt uden afstemning, da alle var enige. Julia tager kontakt til Freka.
b.    Nyt om EU – forordningen.
- D. 23 februar bliver der kigget på om foreningen kan få det rødbedefarvede pas. Til generalforsamlingen blev der fortalt, at EU også er efter den svenske forening og, at svenskerne skal lave mindst 200 føl om året. Der er pres på Löjsta Hede og de vil gerne have flere følhopper. Her blev der diskuteret om hvad mulighederne kunne være hvis man skulle gå under den svenske forening –som så ville betyde, at vi ikke har mulighed for at deltage på bl.a. de danske dyrskuer. Der blev også snakket om, om det ville hjælpe at ændre på teksten i kåringsreglerne, så de blev mere ”EU-venlige”. Julia vender tilbage når hun får svar fra SEGES.
c.    Dato for DK-Russ 2018 – INFO
- Datoen bliver d. 2. September 2018 og det vil blive afholdt i Jylland. Det er desværre den weekend hvor der er Store Hestedag i Roskilde. Der blev diskuteret om man eventuelt kunne høre dem fra Jylland om hvor mange hingste der skal godkendes og om man kunne holde kåringen på Store Hestedag, hvilket er gjort før. Vi vælger desværre ikke selv datoen, men der bliver vendt tilbage med hvad vi gør i forhold til at finde en løsning i mellem DK-Russ og Store Hestedag.

4.   Valg til bestyrelse og suppleanter

Henrik Christiansen er genvalgt for 2 år, Anna-Sophie er genvalgt for 2 år, Maria Gilsgaard er valgt ind.  Anita Elgaard er ikke genvalgt.

5.   Valg af revisor + suppleant

Henrik Christiansen forbliver revisor.

6.   Fastsættelse af årskontingent for kommende år

Kontingentet forbliver det samme som i 2017.

Foreningen vil gerne takke for fremmødet til Generalforsamlingen 2018 og vi håber på et godt brugs- og avlsår.

Generalforsamling 2017

Referat af generalforsamlingen for Dansk Gotlandsruss d. 18. februar 2017.

 

  Der blev startet ud med valg af dirigent, stemmetæller og protokolfører. Dan blev valgt som dirigent, Maria som stemmetæller og Anna-Sophie som protokolfører.    Herefter blev der aflagt en årsberetning af formanden, som der er et kort referat af her: I 2016 var der lidt aktiviteter. Der blev født 2 føl – en hoppe og en hingst. Derudover blev der indberettet 8 bedækninger og så vidt vides er 7 af dem er drægtige. Det er Ur Kul med 3 drægtige hopper, Ernst Romeo med 3 og Phils Robin med 1.  På Roskilde Dyrskue blev der lavet show og der blev udstillet 6 Russ og én samling. På Landskuet blev der udstillet én. Et to-spand blev solgt til Norge fra Hellestruplund. Der var henvendelser fra udlandet på godt kørte/redne Russ.  Med kun 3 tilmeldte Russ til kåringen 2016 blev den desværre aflyst, da bestyrelsen ikke mente, at det var rentabelt at gennemføre.  Showet på Store Hestedag blev desværre aflyst pga. for få Russ. Der er blevet givet en forhåndsgodkendelse til show i 2017 og der håbes på opbakning. I samarbejde med KDH blev der lavet en fordelagtig pris på forsikring af Gotlandsruss – dette kræver dog medlemskab for, at benytte sig af tilbuddet.  To avlere har meddelt ophør af avl i 2017. 

Kamilla Gilsgaard var en tur i Finland for, at deltage i NM i ponytrav med hingsten Ernst Romeo.   Sidst men ikke mindst, så har arbejdet med EU og de rødbedefarvede pas tilsyneladende givet resultat.

Julia har været i dialog med SEGES i en længere periode og de har kunnet meddele at vores race har chancer for, at blive godkendt i EU. Fødevarestyrelsen har arbejdet på at der tilgodeses ponyer, der er udrydningstruet, da det ikke kan lade sig gøre at avle de føl, som EU kræver. Der er lavet en redegørelse og en ansøgning til fødevarestyrelsen, som ser på det der kræves for at støtte vores lille race. I løbet af foråret er der en afklaring på dette.     Herefter blev der fremlagt regnskab og det blev godkendt af forsamlingen. Det var et positivt regnskab. Det blev vedtaget, at man nu kan benytte Mobilepay til betaling af

kontingent. Der skal overføres til 21 79 44 67 og der skal skrives navn på overførslen, samt hvad det er man overfører for.     Behandling af fremkomne forslag:  a. ”Ville høre om der var stemning for, at få lavet en Russ auktion i DK, evt. med mulighed for også, at have Russ med fra andre lande, mere for at prøve, at få sat gang i salget af vores dejlige race” – Maria Gilsgaard Her blev der diskuteret om hvorvidt det er muligt, at afholde en auktion som forening, da der ikke vides hvilke regler og love der gælder. Der blev derfor diskuteret om det var muligt, at afholde en fremvisningsdag for Russ i stedet, hvor folk kan komme med deres Russ og ride/køre sammen, hvor det også er muligt at komme med Russ som er til salg. Her var der et forslag om, at lægge ”Russ-træffet” sammen med kåringen og om det var muligt, at låne Skovbo Travbane til dette. Der var også interesse i, at involvere svenskerne i dette. Forslaget vil blive undersøgt nærmere for, at se om det kan lade sig gøre at afholde.  b. Dato på DK-Russ 2017 offentliggøres. Datoen på DK-Russ er d. 19. August. 2017.  c. Information om EU-godkendelse af DGR og hvor langt vi er – Julia Conradi Julia har været i dialog med SEGES og har indsendt en ansøgning om, at blive godkendt af EU, da vi mener, at racen er udrydningstruet. Ansøgningen er under behandling og der forventes, at der vil komme en tilbagemelding i foråret. Hvis vi bliver EU godkendt som avlsforbund, så vil vi få det ”røde” pas tilbage og ikke længere få udstedt det grønne.     Næste punkt var valg af bestyrelse og suppleanter. Julia og Dan blev genvalgt i bestyrelsen.     Herefter var der valg af revisor og suppleanter. Henrik og Per blev genvalgt.     Dernæst var der diskussion om fastsættelse af årskontingent. Der blev enighed om, at årskontingentet forbliver det samme som sidste år.      Til sidst var der eventuelle ting til diskussion: a. Invitation til Fyns Ponytrav og Galopklub. DM revanche på Fyn d. 2/9 2017 og vil i den forbindelse gerne have nogle indslag for Dansk Gotlandsruss.  På denne begivenhed søger de repræsentanter der vil komme og ride eller køre deres Russ, altså andet end trav. De søger bl.a. et to-spand og nogen der vil komme og ride lidt dressur for, at vise at Russ godt kan bruges til andet end travløb. Det er også muligt, at vise Russ, som er til salg, frem ved dette. Anna-Sophie vil overveje om hende og Tarpans Kick kan fremvise et dressurprogram på dagen. 

b. Pony Hingsteshow Sjælland 2017, som afholdes på Ågerupgård i Vipperød 2. Påskedag, mandag d. 17. april.  Maria Gilsgaard vil måske gerne deltage i dette med Ernst Romeo.

Generalforsamling 2014

 Beretning

Endnu et år er gået med lavt medlemstal - vi må desværre nok forvente at der går en del år inden vi kan forvente en mærkbar stigning.

Der er desværre ikke mange hoppe ejere der vil avle og dermed være med til at holde foreningen kørende i Danmark.

Efter 3 år med inden eller en enkelt bedækning blev der i 2013 bedækket 5 hopper. Jeg håber at alle hopper holder og at vi får 5 føl at se her i år. Hvis vi kan fordoble bedæknings tallet er det ensbetydende med lidt lys for enden af tunnelen.

En lille kåring med 7 tilmeldte Russ blev i 2013 afholdt på Sjælland. 1 hingst blev færdigkåret og 1 hoppe blev kåret. Til show blev der bedømt 4 hingste og vallakker. Det eneste føl der blev født i 2013 blev også fremstillet.

Alt i alt er det svært at være en lille avlsforening i Danmark, specielt for ponyer, men jeg mener at Gotlands Russ fortjener at eksistere og have en forening i Danmark.

Godt avlsår 2014 - Dan

Refererat fra generalforsamling d. 29.03.14

 

 

 

1)     Valg af dirigent.   Dan Christiansen blev valgt

2)     Valg af stemmetællere.  Julia Conradi (kun få fremmødte)

3)     Valg af protokolfører.  Henrik Christiansen blev valgt

4)     Formanden aflægger bestyrelsens beretning. Dan Christiansen aflagde bestyrelsens beretning.

5)     Kassereren aflægger beretning og fremlægger revideret regnskab.

 

Henrik Christiansen gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt. Foreningen bør overveje at skifte bank af hensyn til gebyrerne der betales til Danske Bank. Obs på omkostningerne de kommende år - relativ dyr hjemmeside, men den er let at redigere.

 

6)     Behandling af fremkomne forslag

 

Forslag fra Julia Conradi (se forslag bagerst) 

1       Står der allerede.

2       God ide, men det er frivilligt arbejde

3       Siden på Facebook har heftige og negative diskussioner. Ansigtet udadtil skal vises.

 4       God ide.

 5       Link under alle hingste på hingstelisten

 6       Se vedlagte sider. Tekst markeret med rød blev vedtaget og blåt betyder nedstemt.

 7       God ide - måske også Hest & Rytter - send resultatliste til "Gotlandsrusset"

 8       Roskilde Dyrskue? Vise racens alsidighed. Artikel i Hest & Rytter, Landbrugsaviser. Styr på dato og sted for årets kåring? Åbent hus arrangementer? Kørsel til kåringen?

 Forslag fra Dan Christiansen - vedtaget

 7)     Valg til bestyrelse og suppleanter.

 Anita Elgaard, Julie Christiansen og Henrik Christiansen blev genvalgt. Julia Conradi blev valgt ind i bestyrelsen.

 Suppleanter: Per Nielsen & Henrik Dahlgren.

 8)     Valg af revisor + suppleant

 Henrik Dahlgren blev som revisor. Bente Nielsen blev som revisorsuppleant.

 9)     Fastsættelse af årskontingent for kommende år

 Kontingent for 2014 - uændret:

 Senior = 400 kr.

 Junior = 200 kr. (t.o.m. 15 år)

 Familie = 400 kr. for første medlem i husstanden og efterfølgende ½ pris

 Sportsmedlemskab = 200 kr. (kan ikke udstille russ i avlsklasser)

10) Eventuelt.

 Punktet blev taget sammen med indkomne forslag - ingen yderligere bemærkninger.

 

Der var mødt 6 personer (stemmeberettigede) op til generalforsamlingen.

                      Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

 Forslag fra Julia Conradi

 Punkter til Dansk Gotlandsruss Avlsforenings generalforsamling 2014 som jeg ønsker debatteret og evt. ændret.

 

 1. Stangmålene på de kårede russ skrives ind i passet pr 2014
 2. Foreningens bestyrelse skal være mere synlig i pr for racens fortsatte avl og brug. 
 3.  Vi skal gøre mere brug af de sociale medier.
 4. Skal være bedre til at anbefale andre medlemmers heste i salgsøjemed, bedækninger, salg mv. Vi ved alle en masse forskelligt.
 5. Vi skal have en hingsteliste, der præsenterer hingstene bedre, udover kåringsbedømmelserne. Hvordan?
 6. Justering af kåringsreglerne hingste – vedlagt som bilag og forslag til ændringer er markeret med rødt.
 7. Promovering af de dansk kårede russ i det svenske ”Gotlandsrusset”, da vi ikke har noget ”eget” blad mere. Har været oppe at vende før.
 8. Planlægning af 30 års jubilæum, hvor og hvordan. Er der interesse?

 

 Kåringsregler for Gotlandsruss hingste

 Avlsvurdering - Licens - Kåring - Afkomsfremstilling

 Krav til hingste der møder til avlsvurdering.

Der kan kun fremstilles og kåres afkom efter avlsgodkendte Russ hingste og Russ hopper.

 

Såfremt faderhingsten ikke er kåret, vil disse afkom eller deres afkom aldrig kunne fremstilles til kåring. Disse kan kun få tildelt Landscentret Hestes sorte pas.

Hingste af indavl kan ikke godkendes, der skal dog være mulighed for dispensation hvor særlige forhold taler for det. Det anbefales at indavlsprocenten er under 6,25 i fire generationer. Dispensation afgøres af avlsledelse og veterinær, veterinær vil dog altid alene kunne afvise en dispensation. Ændres til dommerens anvisninger. Dommernes bedømmelse kan ikke ændres. Dette vil kræve en genfremstilling til avlsgodkendelse.  

 Afgørelsen kan ikke ankes.

Hingste som i hjemlandet er nægtet avlsgodkendelse kan ikke fremstilles til avlsgodkendelse i Danmark.

Ved dyrlægekontrol følges ”Sygdomme af betydning for avlsvurdreing af hingste” udgivet af Landscentret Heste. Der bruges altid en uvildig dyrlæge.

Alle avlsgodkendte hingste skal være blodtypebestemte (DNA-bestemmelse). 2014 Tilføjes. Hingste fra Sverige er EU hingste og kan uden yderliger DNA prøver, overføres til dansk avlsregister. Dog betaler hingsteejer selv udgifter til overflytning.

Hingste født efter 1. januar 1994 skal, for at en avlsgodkendelse kan tildeles, have deres afstamning verificeret (kontrolleret) ved hjælp af blødprøve og DNA bestemmelse.

Hingste med sommereksem kan ikke godkendes. Hvis eksem opstår senere skal hingsten udgå af avlen, og kan ikke mere tildeles avlsgodkendelse. Hingsteejer skal til avlsvurderig stille med en dokumentation for at hingsten er sund og rask og uden defekter.

Hingsteejer skal på forlangende fremlægge attest fra dyrlæge som viser at hingsten er eksemfri og i øvrigt sund og fri for smitte.

Foreningen har ret til at vælge en af Landsudvalget godkendt dyrlæge til udtagning af prøver og til veterinærbesigtigelse.

Veterinærbesigtigelse er altid på hingsteejers regning.

Såfremt dommer og veterinær ved avlsgodkendelsen finder at hingsten kan have problemer i led og lemmer kan de forlange røntgenundersøgelse, som så afgør om hingsten kan få avlsgodkendelse. Udgifter hertil betales af hingsteejer.

Regler for hingstelicens.

Licens for danske avlsgodkendte Russhingste og hingste fra andet EU godkendt Russ avlsforbund udstedes for kalenderåret efter ansøgning fra hingsteejer/holder.

Der kan kun tilmeldes godkendte hingste der opfylder kravet om tre led i stamtavlen. 

Dansk Gotlands Russavlsforeningen tilmelder hingsten til forbundets hingsteliste. Beløb for licens fastsættes af bestyrelsen, hvis hingsteejer ønsker at gøre brug af den PR foreningen kan tilbyde. Tilføjes: Foreningen sørger for et bevis på at hingsten har bedækningslicens, ligestillet med SvRF’s bevis i form af et stykke papir, der kan fremvises hoppeejer.
Det er ikke tilladt at drive piratavl, hvis man har en godkendt hingst, gælder for alle racer tilsluttet Landsudvalget for heste i Danmark. 
Russhingste må bedække Russhopper og hopper af andre racer der godkender Russ til indkrydsning. Det er en forudsætning at hopper fra andre forbund er avlsgodkendte i deres respektive forbund. 
Hvis et medlem af Dansk Gotlands Russ importerer eller lejer en EU godkendt Russ hingst, som har en bedækningslicens og avlsgodkendelse, vil ejeren/lejeren kunne gøre brug af den PR foreningen kan tilbyde mod betaling af normalt hingstelicens. Se krav der stilles for hingste, der møder til avlsvurdering. Er hingsten ikke færdigkåret følges det normale selektionsforløb. 
Der gøres opmærksom på at der kan være regler i Landskontoret for Heste i Danmark der går ud over de her nævnte, det er hingsteejers ansvar at gøre sig bekendt med disse.

 

Regler for fremstilling til kåring

Følgende skal være opfyldt for at en hingst kan stilles til kåring i dansk Gotlandsruss Avlsforening:

Hingsten skal være registreret gotlandsruss efter avlsgodkendt/kåret russhingst og avlsgodkendt/kåret russhoppe. 

Hingstens stangmål skal være min. 115 cm. 2 ½ års hingste må være max. 127 cm 3 års hingste max.128 cm. 4 års og ældre hingste max.130 cm.

2 ½ års hingste fremstilles og kan opnå avlsgodkendelse for kommende kalenderår eller afvises. Der gives 1 års avlsgodkendelse.

3 ½ års hingste fremstilles og kan opnå avlsgodkendelse for kommende kalenderår eller afvises. Der gives 1 års avlsgodkendelse.

4 års og ældre hingste fremstilles og kan opnå avlsgodkendelse eller afvises. 4 års og ældre hingste skal desuden aflægge og bestå en brugsprøve (se dette).

4 års og ældre hingste det opnår avlsgodkendelse og består brugsprøven får betegnelsen Kåret.

Hingsten skal derefter følge regler for generalmønstring. Som er hvert 5 år, 2015, 2020...

Alle avlsgodkendte/kårede hingste optages i stambogens hovedafsnit, der opdeles efter nedenstående bogstaver:

G tildeles hingst som har opnået mindst 8 point i helhed og ingen delpoint under 6. Undtagelsesvis kan hingst godkendes med 7 point i helhed pga. særligt gode resultater, speciel afstamning eller farve.

GII tildeles hingst som har opfyldt kravene for G og har udført godkendt brugsprøve.

GI tildeles hingst som opfylder kravene for GII samt et eller flere af følgende vilkår;

Har opnået mindst 9 i helhed/42 point ved avlsgodkendelse/kåring

 

Ved mindst 3 års alder mindst 2 gange er blevet guldbelønnet med mindst 8 point i helhed/41 point på udstilling/kåring med mindst 1 års mellemrum

 

Har været placeret i LA dressur eller spring på distriktsplan

 

Har været placeret i kørekonkurrence i. (For kørsel er det MSV- klasser, da der ikke findes andre mesterskaber i DK) eller galopløb af national mesterskabsklasse (DM)

 Har travrekord under 1.57.0 eller har været årgangsvinder.

 Afkomsfremstilling.

 

Man regner ikke afkomspoint ud for hingste ligesom for hopper. Her er det dommernes vurdering der afgør hvilket bogstav hingsten tildeles.

 

-          C tildeles hingst som har vist mindre god nedarvning.

 

-          B tildeles hingst som har vist normal nedarvning.

 

-          A tildeles hingst som har vist meget god nedarvning (det anbefales at ca. 15 % af den aktuelle hingstebestand skal kunne belønnes med A).

 

-          ELITE tildeles hingst som har vist udmærket og alsidig nedarvning og har givet afkom med kvalifikationer i flere af de kategorier som meriterer indenfor racen. (det anbefales at 5-10 % af den aktuelle hingstebestand skal kunne ELITE præmieres.). ELITE kan tildeles posthumt så længe afkom findes i live.

 

 

 

Copyright © Dansk Gotlands Russ Avlsforening

 

 

 

 

 

Brugsprøve for Gotlandsrusshingste, hopper og vallakker.

 Prøven afholdes en gang om året i forbindelse med kåring/udstilling.

 Hesten skal gennemgå dyrlægetjek på pladsen. Ændres til at hingsteejer skal på dagen dokumentere at hingsten er sund og rask, fri for defekter. Erklæring fra dyrlæge medbringes.

Hesten kan køres (enspænder) eller rides.

 Der må anvendes almindeligt trensebid. Tilføjes: Køretrense med alm kørebid (postkandar), ved kørsel er dog tilladt. Hjælpetøjler og lignende er ikke tilladt.

Rytteren/kusken skal bære hjelm.

Pisk og sporer er tilladt. Man må gerne tale til hesten under prøven.

Følgende punkter bedømmes ved prøven:

 

 1. opsidning/forspænding og afsidning/fraspænding. Her bedømmes f.eks. om hesten står pænt stille (der må medbringes 1 hjælper.)
 2. igangsætning
 3. standsninger/parader
 4. bevægelse i skridt, trav og (ved ridning) galop
 5. springevner og villighed
 6. temperament, samarbejdsvilje og lydighed

 

Der gives karakterer fra 1-10. Totalpoints deles med 6. For at bestå prøven skal gennemsnittet være mindst 6 for hingste og 5 for hopper, ingen enkeltkarakterer under 4.


Brugsprøve kan erstattes med dokumentation om hingsten/ hoppen har gennemført officielt travløb, kørestævne (tilføjes - minimum Let klasse dressur, keglekørsel, svarende til let klasse) eller ridestævne (min LC dressur) eller kvalitets bedømmelse svarende til brugsprøvens regler. Dog skal sådan hingst/hoppe vises ved avslvurdering, hvor brugsprøven skulle have været gennemført. Både hopper og hingste godkendt i Sverige efter gældende svenske regler godkendes.

Ridning: Hesten rides i alle tre gangarter på begge volter. Hesten skal udføre mindst en parade på hver volte. Der rides efter dommerens anvisninger, det vil sige, man skal ikke have forberedt et egentligt dressurprogram.

Skridt vises som middelskridt med løse tøjler, så hesten kan strække halsen. Trav vises som arbejdstrav, der øges i tempo og tages ned igen. Galop springes an fra trav og vises som arbejdsgalop, der øges i tempo og tages ned igen.

Kørsel: Hesten køres i skridt og trav på begge volter. Der udføres 2 standsninger efter dommerens anvisninger.

Springning: Vises enten som løsspringning eller under rytter. Forhindringerne (2-3 stk.) må være max. 60 cm høje, almindelige opretstående forhindringer.Ændres til Springningen bortfalder pr. 2014. 

 

Udenlandske meriter: Brugsprøver gennemført og bestået i EU godkendte Russ avlsforbund sidestilles med brugsprøver gennemført og godkendt i Danmark.”

 

 

 

Copyright © Dansk Gotlands Russ Avlsforening

 

 

 

Forslag fra Dan Christiansen, gældende fra generalforsamlingen d.d.

 § 10: Bestyrelse.

 Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Resten sidder for 2 år af gangen. Genvalg kan finde sted. Det tilstræbes, at bestyrelsen er repræsenteret jævnt rent geografisk.

Der vælges ligeledes 2 suppleanter, der sidder for 2 år ad gangen. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtræden, indtræder den suppleant, der bor tættest rent geografisk. Suppleanten sidder frem til førstkommende generalforsamling.

I tilfælde af formandens afgang, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, eller kassereren indtræder i dennes sted.

 Udover formand, konstituerer bestyrelsen sig selv. Forretningsorden for bestyrelsen skal fastsættes på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

 Ændres til:

 § 10: Bestyrelse.

 Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter der vælges på den ordinære generalforsamling blandt de aktive medlemmer, hvis muligt.

 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år af gangen, således at der i ulige år afgår 2 og i lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Det tilstræbes, at bestyrelsen er repræsenteret jævnt rent geografisk.

 

Der vælges ligeledes 2 suppleanter, der sidder for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtræden, indtræder den suppleant, der bor tættest rent geografisk. Suppleanten sidder frem til førstkommende generalforsamling.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.

Referat fra generalforsamling 2014 er på trapperne

 

Beretning 2013

17-03-2013

Formandens beretning

Beretning – Generalforsamling Dansk Gotlands Russ Avlsforening 17.03.2013

Krisen kradser. Det kender vi alle snart alt for godt. Den lovgivende magt er rigtig gode til at pålægge os byrder der gør at mange mister modet og opgiver.
Der er stadig ikke stor optimisme omkring danskernes privatøkonomi. En naturlig følge af dette gør at bedækningstallene på landsplan har været faldende i flere år. Det ser dog ud til at denne nedadgående kurve er ved at bremse. Der kan spores en lille optimisme og tro på det begynder at vende. Det siges også at det er i nedgangstider der skal investeres, så mon ikke det er nu det er ved at være tid. Det er ikke usandsynligt at der vil blive mangel på heste, når hjulene kører lidt bedre.
Det er ikke kun samfundsøkonomien der har betydning for vækst i hestesektoren.
En stor del lovgivning er presset ned over os de senere år så som: Lov om Hold af Heste, registrering af heste, foderhygiejne forordning, lovpligtig ansvarsforsikring af heste, medicinhåndtering, transportforordning og ændring af købelov. Alle disse ting gør at avlere drosler ned eller stopper helt med at avle.
I foreningen har vi mærket medlemsnedgangen rigtig hårdt. Russ ejere er ikke længere medlem ”for sjovt”, men bliver medlem hvis man skal til Dyrskue eller kåring.

Forårets og sommerens bedækninger, som er grundlaget for foreningens eksistens var igen næsten på nul punktet. Vi må håbe at de forventninger der er til at det vender nu holder stik.

Der var en enkelt bedækning i 2012. Vi må håbe at det resulterer i et føl her i foråret.

Et enkelt føl så også dagens lys i 2012. Selvom bedækningen var et uheld, kan man jo vælge at se positivt på dette i disse tider. Det skal dog i denne forbindelse siges at hingsten har opnået en avlsgodkendelse i foreningen.

Årets kåring blev afholdt på Linnerup Skovgaard. En lille hyggelig kåring med god stemning og godt humør.

Der var tilmeldt 2 hingste og 6 hopper.
En hingst opnåede avlsgodkendelse. Alle 6 hopper blev kåret. To med guld og fire med sølv.

Sidder der nogle med gode forslag til hvordan vi kommer ud af dette dødvande skal de være mere end velkomne

Jeg vil slutte med en stor tak til alle der har været med i 2012 og tak til bestyrelser der har været med til at få det hele til at lykkes. Godt avlsår 2013.